Pon Dealer & Muntstad
gaan samen verder

Meer info
ASCA Auotschade - werkwijze hero

Werkwijze ASCA autoschade

Lees hoe ASCA autoschade te werk gaat

Werkwijze ASCA autoschade

Het herstellen van autoschade bestaat uit een aantal stappen. Hoe gaat ASCA te werk.

Schademelding bij autoschade

Heb je autoschade? Meldt dan de schade bij ons. Vervolgens wordt er een afspraak met je gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de schade bekeken en een schaderapport gemaakt. Vervolgens wordt er een vervolgafspraak gemaakt wanneer de daadwerkelijke reparatie van de auto plaatsvindt. In de tussenliggende tijd worden er (indien nodig) onderdelen besteld. Op deze manier is kunnen wij een nauwkeurige planning afgeven. Fijn toch?

Schadetaxatie en afhandeling met lease- en verzekeringsmaatschappij

Als er formeel opdracht is gegeven tot reparatie wordt een schaderapport opgesteld. Wij stemmen de kosten van autoschade af met de betalende partij. Het kan hier zowel de eigenaar van de auto betreffen als de lease- of verzekeringsmaatschappij. Zodra er toestemming is van de betrokken partijen beginnen wij met het herstel van de autoschade. Afhankelijk van jouw wensen en de afspraken met de lease- of verzekeringsmaatschappij zorgen wij dan voor vervangend vervoer.

Demontage en uitdeuken

Herstel van autoschade begint met demontage van beschadigde onderdelen. Naast het vervangen van onderdelen is het tevens mogelijk plaatdelen en kunststofdelen zoals bumpers te herstellen waardoor deze niet vervangen hoeven te worden. Het is zelfs mogelijk plaatdelen uit te deuken zonder dat deze daarna opnieuw gespoten hoeven te worden. Voor deze reparaties maken wij gebruik van hoogwaardige lasapparaten die op elk vlak voldoen aan de strengste fabriekseisen. Alleen op deze manier kunnen wij voldoen aan de strenge toleranties die worden gehanteerd bij schadeherstel van jouw auto.

Richten

Bij vervorming of beschadiging aan het chassis kunnen wij onderdelen vervangen. De toleranties zijn hierbij streng er worden door de fabriek voorgeschreven. Deze fabrieksnormen worden door middel van richtbanken en uitlijnapparatuur afgesteld op de opgegeven waarden.

Voorbewerken en spuiten

Na de plaatwerkerij gaat de auto het spuitproces in. Voordat de auto wordt gespoten worden de niet te spuiten delen afgedekt en de te vervangen of te herstellen delen voorbewerkt. Het voorbewerkingsproces betreft schuren van de plaatdelen en voorzien van grondlak. De autospuiter brengt in de spuitcabine zorgvuldig een nieuwe laklaag aan. Er wordt bij dit proces gebruik gemaakt van watergedragen lakken die het milieu ontzien.

Montage en aflevering

Tenslotte worden na het spuitproces de resterende onderdelen gemonteerd en  krijgen nieuwe plaatdelen een anti-corrosie behandeling. Na eindmontage vindt er een laatste technische controle plaats. Wanneer je de auto weer komt ophalen informeren wij je uitvoerig over de uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij kunnen wij uiteraard eventuele openstaande vragen beantwoorden.